HOMEDATA DEEJAYKONTROLLSYSTEMINNREDNINGKUNDETELLERONLINE BESTILLINGREFERANSERFINANSIERINGPARTNEREKONTAKT

FINANSIERING

 

Gjennom finansieringsselskap har vi anledning til å tilby gunstig finansiering av
IKT produkter. Dette sikrer bedre likviditet og økonomisk styring ved nyinvesteringer.

Økonomi
Det vil som regel, rent økonomisk, være gunstigere for en bedrift å bruke leie framfor lån og egenkapitalfinansiering ved en IKT anskaffelse. Viktige elementer her er:
Gunstig finansiering
- Leie er normalt den billigste måten å finansiere anskaffelsen på.
Beholder arbeidskapital
- Arbeidskapitalen blir beholdt til “kjernevirksomhet” - aktiviteter som gir høyere avkastning.
Budsjettering
- Mulig å balansere investeringsbudsjett og driftsbudsjett på best mulig måte.
Periodisering av leien
- Kostnadene tas over samme periode man har “inntekten” noe som bla gjør det enklere å måle nytten av anskaffelsen.

"Det er bedre å kjøpe ting som øker i verdi, mens du leier utstyr som synker i verdi!"

Leie, egen finansiering eller lån ?
Tabellen tar for seg noen av forskjellene i alternativene ved anskaffelser av IKT- utstyr.

PS! Det er noen av disse svarene som avhenger av kundens økonomiske situasjon.
Generelt kan man si at et firma i skatteposisjon (går med overskudd) er mest dekkende
for de svarene som er gitt.

Brosjyre